biegampomagam.org

Przekaż darowiznę

Współorganizatorem biegu jest Fundacja Życie, która afirmuje życie ludzkie, wspiera małżeństwo i rodzinę, promuje wartości będące fundamentem życia rodzinnego. W ramach naszej organizacji prowadzimy działania o charakterze lokalnym i ogólnopolskim. Organizujemy m.in. kampanie społeczne, warsztaty, wykłady, konferencje, imprezy sportowe, kulturalne i rekreacyjne.

Nasza działalność jest możliwa dzięki hojności wielu sympatyków.

Przekaż darowiznę online

Zrób przelew na rachunek bankowy

Fundacja Życie
Jaracza 18/18
90-262 Łódź

Numer rachunku bankowego:
90 1090 2705 0000 0001 4680 0262
Santander Bank Polska SA

Dziękujemy za wsparcie!