biegampomagam.org

Regulamin V Biegowej Pielgrzymki Charytatywnej na Jasną Górę "BIEGAM, POMAGAM"

* Ideą biegu jest wspólna modlitwa w intencji naszego miasta, województwa, a także wszystkich mieszkańców. Chcemy podziękować Bogu za wszelkie dobro, którego doświadczamy, ale również prosić, aby w następnych miesiącach nasza społeczność mogła jeszcze lepiej się rozwijać. Szczególnie ważną sprawą dla uczestników tej pielgrzymki będzie również modlitwa o za nasze miasto, Łódź.

* Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Wojciecha w Łodzi

* Fundacja Życie

23.07.2022  r. – start o godz. 6:59 z kościoła pw. św. Wojciecha przy ul. Rzgowskiej 242 w Łodzi

5.30 – otwarcie biura biegu

6.00 – Msza Święta

6.37 – szkolenie BHP, rozgrzewka, wywiady, zdjęcia, pakowanie bagażu podręcznego do autokarów

6.59 – startujemy

20.30 – wejście na Jasną Górę

21.00 – modlitwa Apel Jasnogórski

21.30 – kolacja

23.00 – wyjazd z Częstochowy

01.00 – powrót do Łodzi

* Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która zapisała się na stronie www.biegampomagam.org

* Zapisy dokonane on-line traktowane są jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa

* W biegu mogą uczestniczyć osoby od 16 roku życia

* Organizator nie zapewnia ubezpieczenia w związku z obecnością lub uczestnictwem danej osoby w imprezie

* Zawodnicy podczas rejestracji wypełniają formularz i informują organizatorów o dystansie jaki chcą przebiec w ramach Pielgrzymki Biegowej. Sztafeta odbywa się na zmianach co 3-5 km. Sztafeta biegnie nieprzerywanie z Łodzi do Częstochowy zmieniają się tylko zawodnicy.

W ramach biegu każdy uczestnik otrzyma:

* Wodę na całej trasie

* Posiłki regenerujące na całej trasie

* Medal pamiątkowy

* Koszulkę biegową

* Transport na całej trasie

* Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).

* Organizatorzy zapewniają opiekę ratownika w trakcie trwania imprezy.

* Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.

* Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w imprezie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

* Dane osobowe uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

* We wszystkich sprawach nieujętych regulaminem decydują organizatorzy biegu.

* Na imprezie obowiązują zasady sanitarne zgodne z obowiązującym prawem.